pranešimas

pranešimas
pranešìmas sm. (2) 1. SD297pranešti 1: Pranešìmas pro šalį NdŽ. 2. refl. srovė, tekėjimas: Sriauna, arba [v]andens prasinešimai Šts. 3. Bpranešti 7: Spauda mirgėjo pranešimais apie naujų galingų industrinių centrų statybą . Mama gavo pranešimą sp. Už pranešimą apie butą dėkui J.Jabl. Iš šių pranešimų ... regim BPII8. 4. vieša paskaita, referatas: Padariau pranešimą apie tarptautinę padėtį sp. Plenumas visiškai pritarė darbų programai, išdėstytai pranešime sp. Mokslinis pranešìmas . Ataskaitinis pranešìmas NdŽ. \ nešimas; atnešimas; įnešimas; išnešimas; nunešimas; panešimas; parnešimas; pernešimas; pranešimas; sunešimas; užnešimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pranešimas — statusas T sritis informatika apibrėžtis Telekomunikacijų priemonėmis siunčiamas duomenų paketas. Tai gali būti ↑elektroninis laiškas, ↑žinutė, straipsnis ir pan. Verčiant iš anglų k. dažnai žodžiui „message“ galima parinkti tikslesnį atitikmenį …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • pranešimas — statusas T sritis fizika apibrėžtis Pranešimas, kurį būtina pateikti įgaliotajai institucijai apie ketinimą verstis veikla, susijusia su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimu, kurį reglamentuoja ta institucija. atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • pranešimas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. information; message vok. Bericht, m; Meldung, f; Nachricht, f rus. сообщение, n pranc. message, m …   Automatikos terminų žodynas

  • pranešimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Mintis arba teiginys, išreikštas atvira, koduota arba šifruota kalba ir parengtas tinkamu pavidalu, kad galėtų būti perduotas ryšių priemonėmis. atitikmenys: angl. message pranc. message …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • pranešimas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymosi ar mokslinės veiklos rezultatų apdorojimo metodas, kai pedagogai ar moksleiviai skaito arba spaudai pateikia savo parengtą tekstą, pagrįstą jų surinktomis bei turimomis žiniomis kuriuo nors klausimu …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pranešimas apie laiško gavimą — statusas T sritis informatika apibrėžtis Pranešimas, patvirtinantis ↑elektroninio laiško gavimą, kurį laiško gavėjo ↑pašto programa išsiunčia to laiško siuntėjui, jeigu laiške buvo toks pageidavimas ir laiško gavėjas sutinka, kad toks pranešimas… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • pranešimas apie išsiųstą laišką — statusas T sritis informatika apibrėžtis Trumpas ↑elektroninis laiškas, kuriuo pranešama ↑siuntėjui apie tai, kaip jo išsiųstas laiškas pasiekė adresatą ir ką adresatas su juo darė. Dažniausiai iš laiško gavėjo gaunami dviejų rūšių pranešimai:… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • pranešimas apie aptikimą — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pranešimas apie priešo aptikimą. atitikmenys: angl. amplifying report; contact report; initial contact report pranc. compte rendu de contact; compte rendu initial de contact; compte rendu supplémentaire de… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • pranešimas apie nerastą tinklalapį — statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Pranešimas apie klaidą, atsiųstas iš serverio, kai jame nerastas ↑naršyklės užklaustas ↑tinklalapis. Paprastai šis pranešimas apipavidalinamas kaip tinklalapis. Techninių kliūčių šiam pranešimui išversti… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • pranešimas apie klaidą — statusas T sritis informatika apibrėžtis Pranešimas, apibūdinantis įvykusią ↑klaidą, paaiškinantis jos priežastį, patariantis, kaip ją pašalinti ir pan. Dar vartojama klaidos pranešimas. atitikmenys: angl. bug message; error message ryšiai: dar… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”